• QQ空间
  • 点评
  • 收藏

莲池大师:过生日应当诵经礼忏修诸福事

南京栖霞古寺

世人生日,设宴会、张音乐、绘图画、竞辞赋,以之为乐。唐文皇独不为,可谓超越常情矣。

或曰:“是日也,不为乐而诵经礼忏,修诸福事,则何如?”

曰:诚善矣!欲报父母劬劳生育之恩,及灭己躬平生所作之业,于此宜尽心焉。然末也,非本也。

先德有言:“父母未生前,谁是汝本来面目?”是日也,有能不为乐而正念观察未生前之面目者乎?

若于此廓尔洞明,则不但报此身之父母,而累劫之亲恩无不报。不但灭现生之业,而多生之夙障罔弗灭矣。

罢人世之乐,得涅槃之乐,孝矣哉若人乎!伟矣哉若人乎!

2
文章点评
2021-07-18
梦参老和尚:你认为很冤枉的事,其实没有半点不公平
我们在学习《大乘大集地藏十轮经》前,需要大家发心,发什么心呢?发一个忏悔心。我听到很多人说:“我虽然对于别的事不了解,可是对自己我还不了解吗?”我说.. <详情>
2021-07-19
六月初十 恭迎金粟如来圣诞
2021年7月19日农历六月初十恭迎金粟如来圣诞在佛教中,维摩诘居士就是金粟如来的化身。维摩诘是佛世之时著名的在家居士,其本地不可思议,乃是过去久远劫前早已.. <详情>
2021-07-19
广钦老和尚:别人的是非善恶与你何干
只看到别人的过失,不审察自己的过失,是我们最大的无明习气。别人的是非善恶是别人的事,与你又何干?只要审察自己有无过失,不要去看别人的过失。别人的行为.. <详情>
2021-07-20
莲池大师:过生日应当诵经礼忏修诸福事
世人生日,设宴会、张音乐、绘图画、竞辞赋,以之为乐。唐文皇独不为,可谓超越常情矣。或曰:“是日也,不为乐而诵经礼忏,修诸福事,则何如?”曰:诚善矣!.. <详情>
2021-07-20
中国古籍保护协会举行第二次会员代表大会 栖霞古寺当选为理事单位
栖霞古寺古籍文献修复中心7月19日-20日,中国古籍保护协会举行第二次会员代表大会暨二届一次理事会,作为中国古籍保护协会会员之一,南京栖霞古寺方丈隆相大和.. <详情>
2021-07-21
五位高僧慈悯众生的故事
日常生活中如何修习慈爱众生呢?以下这些高僧大德慈悯众生的行为,我们理应效仿随学。智舜法师隋朝智舜法师在亭山居住时,一天,有只野鸡被猎人追捕,飞到法师.. <详情>
2021-07-22
梦参老和尚:经书读得越多越好,还是越深越好?
资料图问:师父,是经书读得越多越好呢?还是读得越深越好呢?梦参老和尚答:我推荐经书,我得看看你的个性,还得知道知道你的本缘,我知道你是对空宗有意见吗.. <详情>
2021-07-22
栖霞古寺中兴祖师宗仰上人圆寂100周年纪念
视频播放地址https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1968840001870168064纪录片:宗仰上人100年.. <详情>

月排行榜

广告合作 sushijiameng#qq.com

© 2015-2021 素超人

发帖规范以及说明 违法和不良信息举报:110 举报邮箱:sushijiameng#qq.com 客服QQ:766121231
账号: