• QQ空间
  • 点评
  • 收藏

《安士全书》是天下古今善书之冠

安士全书相关文章

[原文]安士全书,为天下古今善书中冠。

光绪七年张凤篪先生之尊人溥斋先生名守恩者,刻于扬州藏经院。其板笔画过细,故未经刷多少,而字迹模糊,兼之错讹甚多。

光十余年前,早欲另刻,为之详校。至七年得友人刘芹浦出资,故其志方满,八年始刻成出书。一二年来,刷二三千部。

去秋友人以世道人心陷溺已极,以故天灾人祸,频频降作,劝光缩小排印安土全书,普遍流布,以为挽回之计。光遂不揣浅陋,为之提倡。蒙政商各界赞助,至腊月计已有二万部之承任。

十七日接到重庆佛学社章程,知佛源老法师被官绅推出,于长安寺弘扬法化。因致书源公,祈告当道,将安士书印万余部。川省各县各散百部,较在一处讲演,更为获益广溥。

以此书浅深俱备,真俗并诠,深则见深,浅则见浅,断无一人不能领会,不得利益者。

又恐渝地一处,或以费巨,难以全任,又为阁下致书。祈阁下告之成都当道官绅,协成共举,则八九千元不至吃力矣。

[白话]印光大师说,《安士全书》是天下古今善书当中最好的一部。

这部书的内容有浅有深,真谛俗谛一并诠释,深者见深,浅者见浅,没有一个人不能领会,没有一个人不能得到利益。

其他内容是讲述印光大师发心印刷流通《安士全书》的情形,我们略过。

《安士全书》是清朝周安士居士所著,包括《文昌帝君阴骘文广义节录》、《万善先资》、《欲海回狂》、《西归直指》四部。

点评
2021-01-17
王凤仪嘉言录——孝道
人人都有道,不必向外去求,先要克己,不要管人。管人是假的,管自己才是真的。自己不真,惬人不佩服。人人都说敬天地、孝父母。我说,想敬天,要先清性,性不清不能孝父;想敬地,先要净心,心不净不能孝母;心性不清净,说是孝敬,等于骂人。不会.. <详情>
2021-01-17
孝是中国人的根性
中国的古训‘夫孝德之本也’‘百行孝为先’这一类的话很多,不能枚举,只就这两句上看,便知做人的根本是个‘孝’字。父母活著的奉养,死了的丧葬,都要尽上十二分力量去办,这也不算完事,还得永远的祭祀,才觉孝道无亏。佛教讲尽孝,那就更彻底了.. <详情>
2021-01-17
《安士全书》是改变命运的第一奇书
说起改命立运,相信不少朋友都能脱口而出“了凡四训”几个字,我上大学的时候也读过这本书。其实大家不知道,还有一本书可以说也是改变命运的第一奇书。这本书我刚参加工作的时候看到一位姓安的同事在读,起初还以为是一本关于安氏家谱之类的书籍。.. <详情>
2021-01-17
《安士全书》传家之至宝!
与广东许豁然居士书(代康泽师作)居士身居善堂,力行善事,终日宣讲,劝人为善。担荷圣贤居家为政在野尽忠之道,遵守佛祖诸恶莫作众善奉行之法。每一思及,羡慕不已。然善事固有大小不同,善书亦有浅深不等。欲令自他同登善域,宜择其善书之最精微.. <详情>
2021-01-17
印光大师当年在世流通最多的三样书
受苦无间,这个苦还不是真的苦,真的苦是什么?你不能见佛,你见不到佛,你闻不到法。换句话说,你往生作佛的这个缘没有了,断了。不闻法,永远迷惑颠倒。佛出世,像释迦牟尼佛出世,对世间人最大的恩德是什么?不是身教,身教他死了之后就没有了,.. <详情>

文章43

获赞1918

访问量119374

相关章节

简介

安士全书,安士全书白话文,安士全书免费阅读,安士全书电视剧全集,安士全书是什么书,安士全书全文及译文,安士全书在线阅读,安士全书白话文txt下载,安士全书txt全文下载,安士全书白话解,佛教网,
账号: