• QQ空间
  • 点评
  • 收藏

印光大师:《安士全书》有什么价值?

安士全书相关文章

《安士全书》,为善书中之冠,超古超今,诚为传家至宝。内容包括戒杀之书——《万善先资》;戒淫之书——《欲海回狂》;《阴骘文广义》;《西归直指》。前三种书,虽教人修世善,而亦具了生死法。《西归直指》虽教人了生死,而又须力行世善。诚可谓现居士身,说法度生者。不谓之菩萨再来,吾不信也。但善书虽多,所说皆世间小因小果。唯《安士全书》,觉世牖民,尽善尽美,讲道论德,超古超今。言简而赅,理深而著。引事迹则证据的确,发议论则洞彻渊源。 诚为传家至宝,亦宣讲之奇书。言言皆佛祖之心法,圣贤之道脉,淑世善民之要道,光前裕后之秘方。若能依而行之,则绳武圣贤,了生脱死,若操左券以取故物。 与彼世所流通善书,不啻有山垤海潦之异。兹因了得师由普陀朝九华,衲特令绕道至金陵请来,呈于阁下,祈细心玩索,则食嘉肴而知旨,学至道而知善,其刊板流 通博施济众之心,必有决江河而莫御之势焉。安士先生姓周名梦颜,一名思仁,江苏昆山诸生也。博通三教经书,深信念佛法门。弱冠入泮,遂厌仕进。发菩提心, 著书觉民。欲令斯民先立于无过之地,后出乎生死之海,故著戒杀之书,曰《万善先资》,戒淫之书,曰《欲海回狂》。良以众生造业,唯此二者最多,改过亦唯此 二者最要。又著《阴骘文广义》,使人法法头头,皆知取法,皆知惩戒。批评辩论,洞彻精微,可谓帝君功臣。直将垂训之心,彻底掀翻,和盘托出。使千古之上, 千古之下,垂训受训,两无遗憾矣。以其以奇才妙悟,取佛祖圣贤幽微奥妙之义,而以世间事迹文字发挥之,使其雅俗同观,智愚共晓故也。又以修行法门,唯净土 最为切要,又著《西归直指》一书,明念佛求生西方,了生脱死大事。良以积德行善,只得人天之福,福尽还须堕落,念佛往生,便入菩萨之位,决定直成佛道。前 三种书,虽教人修世善,而亦具了生死法。此一种书,虽教人了生死,而又须力行世善。诚可谓现居士身,说法度生者。不谓之菩萨再来,吾不信也。(《新编全本 印光法师文钞》卷二第213页 与广东许豁然居士书)

点评
2021-01-17
王凤仪嘉言录——孝道
人人都有道,不必向外去求,先要克己,不要管人。管人是假的,管自己才是真的。自己不真,惬人不佩服。人人都说敬天地、孝父母。我说,想敬天,要先清性,性不清不能孝父;想敬地,先要净心,心不净不能孝母;心性不清净,说是孝敬,等于骂人。不会.. <详情>
2021-01-17
孝是中国人的根性
中国的古训‘夫孝德之本也’‘百行孝为先’这一类的话很多,不能枚举,只就这两句上看,便知做人的根本是个‘孝’字。父母活著的奉养,死了的丧葬,都要尽上十二分力量去办,这也不算完事,还得永远的祭祀,才觉孝道无亏。佛教讲尽孝,那就更彻底了.. <详情>
2021-01-17
《安士全书》是改变命运的第一奇书
说起改命立运,相信不少朋友都能脱口而出“了凡四训”几个字,我上大学的时候也读过这本书。其实大家不知道,还有一本书可以说也是改变命运的第一奇书。这本书我刚参加工作的时候看到一位姓安的同事在读,起初还以为是一本关于安氏家谱之类的书籍。.. <详情>
2021-01-17
《安士全书》传家之至宝!
与广东许豁然居士书(代康泽师作)居士身居善堂,力行善事,终日宣讲,劝人为善。担荷圣贤居家为政在野尽忠之道,遵守佛祖诸恶莫作众善奉行之法。每一思及,羡慕不已。然善事固有大小不同,善书亦有浅深不等。欲令自他同登善域,宜择其善书之最精微.. <详情>
2021-01-17
印光大师当年在世流通最多的三样书
受苦无间,这个苦还不是真的苦,真的苦是什么?你不能见佛,你见不到佛,你闻不到法。换句话说,你往生作佛的这个缘没有了,断了。不闻法,永远迷惑颠倒。佛出世,像释迦牟尼佛出世,对世间人最大的恩德是什么?不是身教,身教他死了之后就没有了,.. <详情>

文章43

获赞1918

访问量119295

相关章节

简介

安士全书,安士全书白话文,安士全书免费阅读,安士全书电视剧全集,安士全书是什么书,安士全书全文及译文,安士全书在线阅读,安士全书白话文txt下载,安士全书txt全文下载,安士全书白话解,佛教网,
账号: