• QQ空间
  • 点评
  • 收藏

吴某

西归直指

【原文】吴某,浙人,祖父倶庠生。顺治元年,大兵围城,父母失散,吴被掠,送张将官标〖标,清代军营编制,相当于团〗下服役。时方十三,自叹吾本儒家子,今下贱若此,必是宿业。遂于佛前立誓,持斋念佛,日诵金刚经一遍,回向生西。年十六,本官发粮充丁,即将粮银,买香供佛,跪诵阿弥陀圣号。至丁酉年十月廿二,忽告本官,欲往西方。本官不信,诃为妖言。次日,又到提督前乞假。提督怒,批送本官捆打十五,毫无怨言。又向各营作别,自限十一月初一日归西。是日五更,沐浴焚香拜佛毕,仍至本官船上叩辞。本官大怒,差兵随至焚身之所。见其西向三拜,端坐说偈。偈毕,自吐三昧火出,焚化其躯。合营官长,皆遥望罗拜。本官合门斋戒。赞曰,身披铁甲,足步金莲,愿诸将士,各著一鞭。

【译白】吴某,浙江人,祖父和父亲都是读书人。顺治元年,大兵围城,父母失散,吴被抓走,送到张将官部下服兵役。当时才十三岁。暗自叹息:“我本是读书人家子弟,今下贱到如此地步,定是前世恶业所召。”即于佛前立誓,持斋念佛,每天诵《金刚经》一遍,回向往生西方。十六岁时,上司发粮充当饷银,他即用粮银买香供佛,跪诵阿弥陀佛圣号。丁酉年十月廿二,忽然告诉上司,说要往生西方。上司不信,诃斥他妖言惑众。第二天,他又到提督前告假。提督大怒,批送到主管上司处捆打十五板,他毫无怨言。又向各营——道别,自限定于十一月初一日生西。这天五更,他沐浴焚香拜佛后,仍到上司船上叩拜告辞。上司大怒,派兵跟随其到焚身之处。见其向西三拜,端坐说偈。说完,自吐三昧火出,焚化其身躯。全营长官,都遥望围绕而拜。上司全家从此斋戒。赞说:“身披铁甲,足步金莲,愿诸将士,各自归心。”

摘自《安士全书》西归直指:吴某

点评
2021-01-15
附经验良方
▲解一切饮食毒生甘草,荸荠(一名地力,不必去皮),煎汤饮,入口即活。▲治肺病二良方1.莼菜佐膳,久之自愈(此菜多产江浙湖泽中,叶椭圆,茎及叶背皆有黏液,作羹甚美。若治病勿同荤菜煮)。2.枇杷叶去毛煎茶,日日饮之,一月后大便中见小虫即愈.. <详情>
2021-01-15
省庵法师劝发菩提心文
附录省庵法师劝发菩提心文【原文】不肖愚下凡夫僧实贤,泣血稽颡【稽(qi)颡(sang),屈膝以额触地礼拜〗,哀告现前大众,及当世净信男女等,惟愿慈悲,少加听察。尝闻入道要门,发心为首。修行急务,立愿居先。愿立则众生可度,心发则佛道堪成。苟.. <详情>
2021-01-15
胜莲罗居士传
【原文】胜莲居士者,娄东罗子允枚也,初号无偏居士。曷以复称胜莲也。康熙四十年秋,允枚病且革,将作偈辞世。忽闻空中语曰,胜莲居士,尚余寿一纪,偈可无作。自此顿痊。亲戚咸异之,以故群目为胜莲居士也。居士处胎时,父梦有僧来寄居,厥明遂产.. <详情>
2021-01-15
鸲鹆
【原文】宋黄岩正等寺观公,畜一鸲(qu)鹆(yu)〖即八哥〗,能言。常念佛不辍,一日立化笼上。穴土葬之,未几,舌端出紫莲华一朵。又潭州有人养一鸲鹆,常念佛,既毙,以棺葬之。忽生莲华一朵,发其根,乃自其口中出。[按]莲大师曰,鹦鹉,鸲鹆,.. <详情>
2021-01-15
鹦鹉
【原文】唐贞元中,河东裴氏畜一鹦鹉,常念佛,过午不食。临终十念,气绝。火化之,得舍利十余粒,烟然耀目。僧慧观者,建塔以旌之。成都尹韦皋为之记。【译白】唐朝贞元年间,河东裴氏养一鹦鹉,它常念佛,还过午不食。临终时念佛十声,断气。火化.. <详情>

文章178

获赞1686

访问量40167

相关章节

简介

账号: