• QQ空间
  • 点评
  • 收藏

刘遗民参军

西归直指

【原文】晋刘遗民,彭城人,楚元王之后,少孤,事母以孝闻。初为府参军,即隐去。谢安,刘裕交荐不就〖交荐,交相向朝廷荐举〗。入庐山,预远公莲社,专志念佛,积久弗懈。尝于定中见佛光照地,皆作金色。居十五年,见阿弥陀佛玉毫光照,垂手慰接。刘拜恳曰,安得如来手摩我头,衣覆我体。俄而佛如言慰之。一夕,又梦如来项有圆光,胸有卍字,指池中八功德水,令饮之。刘饮而甘美,觉来异香发于毛孔。乃告众曰,净土缘至矣。焚香对像祝曰,我以释迦如来遗教,知有阿弥陀佛。以香先供释迦如来,次供阿弥陀佛,及妙法华经。愿一切有情,倶生净土。言讫,合掌面西而逝。

【译白】晋朝刘遗民,彭城人,楚元王之后。少年时即丧父,奉事孝顺母亲,远近闻名。起初为府参军,不久即辞官隐居。谢安、刘裕交相推荐他出来为官,婉谢不就。入庐山慧远大师东林莲社,专志念佛,长久不懈。曾于定中见到佛光照地,皆作金色。住了十五年,见到阿弥陀佛玉毫光照,垂手安慰接迎。刘遗民礼拜恳求说:“能否请佛用手摩我头,衣覆我体。”佛当下即如愿安慰了他。又一天晚上,他梦见佛项有圆光,胸有卍字,指着池中八功德水,让他喝。刘遗民饮而甘美,醒来后还有异香从毛孔溢出。即告诉众人说:“我往生净土之缘到了。”遂焚香对像祝祷说:“我因释迦如来之遗教,而知有阿弥陀佛。今当以此香先供养释迦如来,再供养阿弥陀佛及《妙法莲花经》。愿一切有情众生,都往生净土。”说完,合掌面西而逝。

摘自《安士全书》西归直指:刘遗民参军

1
点评
2021-01-15
附经验良方
▲解一切饮食毒生甘草,荸荠(一名地力,不必去皮),煎汤饮,入口即活。▲治肺病二良方1.莼菜佐膳,久之自愈(此菜多产江浙湖泽中,叶椭圆,茎及叶背皆有黏液,作羹甚美。若治病勿同荤菜煮)。2.枇杷叶去毛煎茶,日日饮之,一月后大便中见小虫即愈.. <详情>
2021-01-15
省庵法师劝发菩提心文
附录省庵法师劝发菩提心文【原文】不肖愚下凡夫僧实贤,泣血稽颡【稽(qi)颡(sang),屈膝以额触地礼拜〗,哀告现前大众,及当世净信男女等,惟愿慈悲,少加听察。尝闻入道要门,发心为首。修行急务,立愿居先。愿立则众生可度,心发则佛道堪成。苟.. <详情>
2021-01-15
胜莲罗居士传
【原文】胜莲居士者,娄东罗子允枚也,初号无偏居士。曷以复称胜莲也。康熙四十年秋,允枚病且革,将作偈辞世。忽闻空中语曰,胜莲居士,尚余寿一纪,偈可无作。自此顿痊。亲戚咸异之,以故群目为胜莲居士也。居士处胎时,父梦有僧来寄居,厥明遂产.. <详情>
2021-01-15
鸲鹆
【原文】宋黄岩正等寺观公,畜一鸲(qu)鹆(yu)〖即八哥〗,能言。常念佛不辍,一日立化笼上。穴土葬之,未几,舌端出紫莲华一朵。又潭州有人养一鸲鹆,常念佛,既毙,以棺葬之。忽生莲华一朵,发其根,乃自其口中出。[按]莲大师曰,鹦鹉,鸲鹆,.. <详情>
2021-01-15
鹦鹉
【原文】唐贞元中,河东裴氏畜一鹦鹉,常念佛,过午不食。临终十念,气绝。火化之,得舍利十余粒,烟然耀目。僧慧观者,建塔以旌之。成都尹韦皋为之记。【译白】唐朝贞元年间,河东裴氏养一鹦鹉,它常念佛,还过午不食。临终时念佛十声,断气。火化.. <详情>

文章178

获赞1720

访问量44229

相关章节

简介

西归直指,西归直指原文,西归直指白话文,西归直指白话解,西归直指txt全文下载,西归直指白话文诵读,西归直指白话,西归直指有声书,西归直指原文+白话文,西归直指下载,
账号: