• QQ好友群
  • 回复
  • 收藏

普贤行愿品 Samantabhadra

音频

  • 点击开始播放……

普贤行愿品 Samantabhadra歌词


作词: 经典
作曲: 朱震
愿我临欲命终时,
尽除一切诸障碍。
面见彼佛阿弥陀,
即得往生安乐刹。
我既往生彼国已,
现前成就此大愿。
一切圆满尽无余,
利乐一切众生界。
彼佛众会咸清净,
我时于胜莲华生,
亲睹如来无量光,
现前授我菩提记,
蒙彼如来授记已,
化身无数百俱胝。
智力广大遍十方,
普利一切众生界。
愿我临欲命终时,
尽除一切诸障碍。
面见彼佛阿弥陀,
即得往生安乐刹。
我既往生彼国已,
现前成就此大愿。
一切圆满尽无余,
利乐一切众生界。
彼佛众会咸清净,
我时于胜莲华生,
亲睹如来无量光,
现前授我菩提记,
蒙彼如来授记已,
化身无数百俱胝。
智力广大遍十方,
普利一切众生界。

点击下载普贤行愿品 Samantabhadra歌词

0
赏分
¥赏RMB
HOT • 推荐

9

阅读量738

音频5

他的歌曲
心经 Prajna Sutra 寒山僧踪 百字明 Vajrasattva Mantra 普贤行愿品 Samantabhadra 七佛灭罪真言朱震颐
广告合作 sushijiameng#qq.com

© 2015-2021 素超人

发帖规范以及说明 举报邮箱:sushijiameng#qq.com 客服QQ:766121231
用户打赏列表
关闭
账号: